Xe cá nhân sử dụng kỹ ít trầy xước hỗ trợ ngân hàng 75%